Allan Eriksson Mark AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1972. Vi har idag tjugo till tjugofem anställda. Antalet varierar på arbetsbelastning och säsong, men våra kunder kan alltid förvänta sig samma höga service och kvalité när de anlitar oss!

--------------------

Vi arbetar med mark och entreprenadarbeten. Exempel på de arbeten vi utför är:

- Grundisolering
- Fjärrvärme/kyla
- Plattläggning
- VA-arbeten
- Dränering
- Snöröjning
- Kabelarbeten
- Trädgårdsarbete
- Grönytearbete
- Skogsvägar
- Dikesrensning
- Rivning
- Trekammarbrunn
- Planering
- Vägbygge

 

 

 

Lerbrytning med EC 210 Blc åt Vittinge Tegelbruk.